Site-ul nostru utilizeaza cookie pentru a va oferi o experienta mai buna in utilizarea acestuia.

Consimțământ pacient/reprezentant legal

Numele organizației:

SC ARGEFARM SRL

Cod unic de identificare:

RO1686501

Adresă:

MUN. ARAD, STR. ABRUD, NR.105, BL.126, SC.A, ET.P, AP.17/C

E-mail:

contact@argefarm.ro

Telefon:

0257368985; 0787 760 117

Prin prezenta, în calitate de pacient/reprezentant legal sunt informat privind Prelucrarea datelor cu caracter personal, astfel:

  1. îmi exprim în mod expres și neechivoc acordul ca datele mele personale (nume, prenume, CNP, serie și număr CI, domiciliu, telefon și e-mail) să fie prelucrate în scopul prestării:

☒ de servicii de sănătate;

☒ în scopuri de marketing.

  1. am înțeles că am posibilitatea de a aduce la cunoștința farmaciei orice modificare a datelor furnizate;
  2. sunt de acord ca S.C. ARGEFARM SRL, cu sediul în ARAD, str. ABRUD, nr. 105, bloc 126, telefon 0257368985, 0787760117e-mail contact@argefarm.ro, să îmi prelucreze datele enumerate mai sus în scopurile menționate la punctul 1,
  3. am luat la cunoștință faptul ca datele mele vor fi prelucrate numai de către S.C. ARGEFARM SRL, doar pentru scopurile enumerate mai sus, cu respectarea confidențialității și securității datelor cu caracter personal, și că nu vor fi folosite în alt scop decât cel precizat expres/transmise către alte persoane fizice sau juridice fără acordul meu, în conformitate cu prevederile legislației privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date,
  4. am fost informat că beneficiez de: dreptul de informare, de acces și rectificare, dreptul de a fi uitat, dreptul de a restricționa prelucrarea datelor, dreptul la revocarea consimțământului, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a obiecta precum și dreptul de a mă adresa justiției sau autorității naționale de supraveghere a protecției datelor cu caracter personal atunci când consider că nu mi-au fost respectate drepturile de mai sus.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de S.C. ARGEFARM SRL, cu respectarea securității și confidențialității datelor cu caracter personal, în scopul asigurării unor servicii de sănătate cât mai bune și pentru a vă putea elibera un„Card de fidelitate” prin intermediul căruia să beneficiați de anumite activități de marketing desfășurate de către farmacie (reduceri la anumite produse, promoții etc). Datele furnizate de dumneavoastră nu vor fi dezvăluite terților fără a obține de la dumneavoastră un acord prealabil. Perioada de păstrare a datelor este de 5 ani de la momentul semnării prezentului consimțământ. Puteți revoca în orice moment consimțământul dat, printr-o cerere scrisă. Pentru orice informații suplimentare privind datele dvs. nu ezitați să ne contactați în farmacie sau la datele de contact telefon/fax 0257 368 985, 0787 760 117 e-mail contact@argefarm.ro.